<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20537863\x26blogName\x3dBlogger+Tema+Templates+%E2%84%A2\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://bloggertema.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bloggertema.blogspot.com/\x26vt\x3d-8052844520604168306', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blogger Tema Templates ™

Blogger kullanıcıları için Türkçe, tema, template, grafik,yazılım desteği.

7. Tema: Tutku - Passion

7. temamız olan ve Türkçe Düzenlenmiş Tutku-Passion temasını buradan indirebilirsiniz.Tema grafik tasarımıyla değişikliği sevenleri cezbediyor!
« Home | Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »
| Next »

Pazartesi, Ocak 23, 2006 12:45:00 ÖS

ELİNE SAĞLIK ÇOK GÜZEL OLMUŞ.    Pazar, Şubat 05, 2006 9:57:00 ÖS

Benim sayfam Mozilla da ve explorer da farklı yazı karakterleriyle gözüküyor, tamamen Mozillada çalışıyorum sayfamın olması gereken biçimini görüyorum, fakat explorerda neden bozuluyor görünüm...http//www.Zeytinagaci.blogspot.com
sayfama yeni template nasıl ekleye bilirim?
Yardımcı olursanız çok memnun olurum.    Çarşamba, Şubat 08, 2006 9:28:00 ÖÖ

Aslı hanım, sayfanız explorerde normal görünüyor. Sayfanıza yeni bir template eklemenize yardımcı olacağız. Sizinle iletişime geçeceğiz yakın zamanda    » Yorum Gönder