<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d20537863\x26blogName\x3dBlogger+Tema+Templates+%E2%84%A2\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://bloggertema.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bloggertema.blogspot.com/\x26vt\x3d-8052844520604168306', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Blogger Tema Templates ™

Blogger kullanıcıları için Türkçe, tema, template, grafik,yazılım desteği.

Artık bloglar güzelleşecek

Blogger kullanıcısı iseniz ve klasik temalardan sıkıldıysanız artık Blogger Tema'yı takip etmeniz yetecek. Çok yakında yüzlerce Türkçe tema ile karşınızda olacağız.

Sadece template desteği değil, grafik ve yazılım desteği de vermeye çalışacağız.

Bunun için varolan blogger temalarını Türkçeleştirmekle işe başlayacağız ve devamı gelecek.

Artık bloglar güzelleşecek...
« Home

Perşembe, Ocak 12, 2006 11:39:00 ÖS

Blog sitelerinin özelleştirilmemiş dizaynlar kullanması gerçekten bir kimlik sorunu yaratıyor. Bu nedenle yararlı bir iş yapmışsın. Ellerinize sağlık. Template'lerin daha büyük öngörünümleri iyi olmaz mı?    Cuma, Ocak 13, 2006 7:16:00 ÖS

Tabi büyük görünümleri daha iyi olacak :) ama 200 tane tema olduğunda sayfa o zaman çok geç açılabilir diye düşünüyorum.    Cuma, Ocak 20, 2006 12:36:00 ÖS

Türk blogger üyeleri için oldukça iyi bir iş gerçekten de..

Yalnız benim deilk dikkatimi çeken ekran görüntülerinin boyutları oldu. Küçük görüntülere büyük görünün linki verilmek iyi bir çözüm olabilir..    Pazar, Ocak 22, 2006 3:45:00 ÖS

Yeni temamızla birlikte büyük görüntüye geçtik.    » Yorum Gönder